Board Exam Results

SNo Student Name Physics Chemistry Biology Math PCM/B% School Photo
1 ANJANA PILLAI 84 93 95 90 Tulip(Bopal)
2 SHAHNAVAZ 83 84 95 -- 88.66 K.V.(Shahibaug)
3 Harsh Gopal singh Meena 75 88 95 -- 86 K.V.(Chandkheda)
4 Hardi Vikram Gajjar 75 86 90 --- 83.66 Rachana School
5 Sudeepta Pravin Bhagwat 74 81 94 83 K.V.(Shahibaug)
6 Parth Dhanendra Vaghela 78 86 84 82.66 K.V.(Chandkheda)
7 ZALAK CHOTAI 79 84 84 82.33 St Kabir
8 MUNJAL 76 75 92 81 Airport School(Ahmedabad)
9 Surya Raman Nagarajan 73 88 82 81 K.V.(Shahibaug)
10 Aanchal Satishkumar Malik 80 78 84 80.66 K.V.(Sabarmati)
Join our Social Networks & Connect with us on Facebook , Twitter and more